NOTA
PRAWNA

Organizatorem Zimowej Szkoły Prawdy jest European Young People’s Work e.V. [Dzieło wśród młodzieży w Europie]